Tvrtka Geosfera d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih usluga:

Snimanje i izrada situacija

Parcelacija

Uknjižba objekata

Iskolčenje objekata

Ostali geodetski poslovi

 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom