Uknjižba objekata

Uknjižba objekata u katastar i zemljišnu knjigu, zakonska je obaveza svakog investitora nakon izgradnje.

Za ishođenje uporabne dozvole, ishođenje hipotekarnih kredita i dr., potrebno je imati uknjiženi objekat u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici).

Djelatnici tvrtke Geosfera d.o.o. će vam pomoći pri provjeri da li je vaš objekt uknjižen, pomoći vam kod pribavljanja kopije katastarskog plana, vlasničkog i posjedovnog lista i ukoliko nemate original, vađenja preslike građevinske dozvole iz Državnog arhiva u Karlovcu.

 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom