Tvrtka Geosfera d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih usluga:

Snimanje i izrada geodetskih podloga za projektiranje
Iskolčenje objekata i izrada elaborata iskolčenja
Parcelacija građevinskog i poljoprivrednog zemljišta
Uknjižba objekata u katastar i zemljišnu knjigu
Iskolčenje (rekonstrukcija) međa
Geodetsko praćenje svih vrsta građevinskih objekata
Snimanje i izrada geodetskih elaborata komunalnih vodova


Zaposleni tim mladih stručnjaka obavlja i najzahtjevnije geodetske poslove, te osim terenskih usluga i uredske obrade podataka savjetuje u svezi sa rješavanjem urbanističkih i imovinsko-pravnih problema u vidu rješavanja ili upućivanja u projektiranje izgradnje i poslove vezane uz zemljišnu knjigu. Ukratko, rješava sve probleme unutar geodezije i daje savjete povezane sa srodnim djelatnostima.

 

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580
Fax: (047) 642 581
Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
Radnim danom: 07.30-15.30 h

Direktor:
Željko Belobrajdić, dipl. ing. geodezije
Ovlašteni inženjer geodezije