Linkovi

www.dgu.hr - Državna geodetska uprava - Područni uredi za katastar

www.pravosudje.hr - Ministarstvo pravosuđa (e-zemljišnoknjižni izvadci)

www.katastar.hr -Preglednik katastarskih podataka

www.mzopu.hr - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

www.geof.hr/hgd/index_hr.htm - Hrvatsko geodetsko društvo

www.dagg.hr - Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac

www.karlovac.hr - Grad Karlovac

www.kazup.hr - Karlovačka županija

 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom