Kontakt

Kontaktirati nas možete i putem formulara:

Formular

Ime i prezime:
Vaš email:
Broj telefona:
Poruka:
 
 

 

Adresa:
Jurja Križanića 8

47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580
Fax: (047) 642 581
Mob: 098 331 880

Željko Belobrajdić, dipl. ing. geod.
E-mail: geosfera@ka.t-com.hr


 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom