Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.

Nakon što dobijete građevinsku dozvolu, nužno je izvršiti iskolčenje objekta. Nakon terenskog iskolčenja, izrađuje se elaborat iskolčenja.

Mi ćemo brzo i kvalitetno izvršiti iskolčenje i izraditi elaborat iskolčenja koji je nužan kod prijave početka radova.

 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom